LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.4.2024
                    Nyckeltal                  2013-2014
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 380 530 910
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 141 222 193
Företagarvinst -16 900 -18 200 -17 800
 + Företagarfamiljens löneanspråk 21 600 22 800 22 600
        +Räntekravet 2 730 3 910 3 430
Företagarinkomst 7 330 8 380 8 230
Lönsamhetskoefficient 0,30 0,31 0,32
Företagarinkomst 7 330 8 380 8 230
        - Räntekrav -2 730 -3 910 -3 440
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 4 590 4 470 4 790
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 440 1 520 1 510
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,2 2,9 3,2
Eget kapital 58 000 81 000 71 800
        Total kapital 60 400 94 100 82 200
Soliditetsgrad 96,1 86,0 87,3
Avkastning på total kapital -14 100 -14 100 -14 200
        Kapital under räkenskapsåret 57 100 89 400 77 800
Avkastnings % på kapital -24,8 -15,9 -18,3

9349853

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/