LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
                    Nyckeltal                  2013-2014
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 170 240 180 210 910
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 139 139 156 260 243 193
Företagarvinst -18 400 -16 100 -25 500 -12 600 -16 100 -17 800
 + Företagarfamiljens löneanspråk 23 700 20 100 23 700 16 900 23 200 22 600
        +Räntekravet 2 910 2 580 3 270 4 940 4 000 3 430
Företagarinkomst 8 100 6 480 1 390 9 240 11 000 8 230
Lönsamhetskoefficient 0,30 0,29 0,05 0,42 0,40 0,32
Företagarinkomst 8 100 6 480 1 390 9 240 11 000 8 230
        - Räntekrav -2 910 -2 580 -3 270 -4 950 -4 000 -3 440
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 5 180 3 900 -1 870 4 290 7 010 4 790
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 580 1 340 1 590 1 130 1 550 1 510
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,3 2,9 -1,2 3,8 4,5 3,2
Eget kapital 61 400 55 800 68 300 97 400 82 100 71 800
        Total kapital 62 800 57 800 75 700 99 100 103 500 82 200
Soliditetsgrad 97,8 96,7 90,2 98,2 79,3 87,3
Avkastning på total kapital -15 500 -13 500 -22 100 -7 660 -11 800 -14 200
        Kapital under räkenskapsåret 59 300 53 900 73 300 100 700 97 600 77 800
Avkastnings % på kapital -26,2 -25,2 -30,2 -7,6 -12,2 -18,3

9349859

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/