LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2013-2014
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 180 110 290 170 170 910
Gårdar 20<n<30 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Renar 429 212 148 114 88 193
Företagarvinst -8 690 -12 400 -23 000 -14 000 -25 700 -17 800
 + Företagarfamiljens löneanspråk 24 700 18 800 26 300 16 900 22 400 22 600
        +Räntekravet 6 730 3 860 2 690 2 460 1 910 3 430
Företagarinkomst 22 700 10 200 5 950 5 290 -1 430 8 230
Lönsamhetskoefficient 0,72 0,45 0,21 0,27 -0,06 0,32
Företagarinkomst 22 700 10 200 5 950 5 290 -1 430 8 230
        - Räntekrav -6 740 -3 860 -2 690 -2 470 -1 920 -3 440
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 16 000 6 320 3 260 2 830 -3 350 4 790
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 650 1 260 1 760 1 130 1 500 1 510
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 9,7 5,0 1,8 2,5 -2,2 3,2
Eget kapital 139 300 78 400 57 700 50 100 41 900 71 800
        Total kapital 170 000 85 400 67 700 52 500 41 900 82 200
Soliditetsgrad 82,0 91,8 85,2 95,5 100,0 87,3
Avkastning på total kapital -1 620 -8 570 -20 100 -11 500 -23 800 -14 200
        Kapital under räkenskapsåret 156 600 83 400 65 400 51 700 38 400 77 800
Avkastnings % på kapital -1,0 -10,3 -30,7 -22,3 -62,0 -18,3

9349862

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/