LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Balans, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Balansräkning 2013_2014
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 380 200 330 910
Gårdar 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 141 216 241 193
AKTIVA 60 400 87 600 104 300 82 200
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 60 0 0 20
          Byggnader 3 880 3 250 4 240 3 870
          Maskiner 11 800 20 600 24 800 18 500
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 42 300 60 600 70 900 56 700
    Fordringar 2 270 3 190 4 320 3 210
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 60 400 87 600 104 300 82 200
  Eget kapital 58 000 78 400 83 800 71 800
Främmande kapital 2 350 9 210 20 400 10 400


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/