LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
      Balansräkning 2013-2014
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 380 530 910
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 141 222 193
AKTIVA 60 400 94 100 82 200
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 60 0 20
          Byggnader 3 880 3 530 3 870
          Maskiner 11 800 22 700 18 500
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 42 300 63 900 56 700
    Fordringar 2 270 3 970 3 210
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 60 400 94 100 82 200
  Eget kapital 58 000 81 000 71 800
Främmande kapital 2 350 13 100 10 400

9349844

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/