LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 31.3.2023
____Balansräkning 2013_2014
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 170 240 180 210 910
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 139 139 156 260 243 193
AKTIVA 62 800 57 800 75 700 99 100 103 500 82 200
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 30 80 0 0 20
          Byggnader 3 960 3 190 12 800 4 820 4 580 3 870
          Maskiner 14 100 10 100 15 200 22 000 23 400 18 500
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 41 700 42 500 44 900 69 800 72 000 56 700
    Fordringar 3 000 2 010 2 700 2 520 3 590 3 210
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 62 800 57 800 75 700 99 100 103 500 82 200
  Eget kapital 61 400 55 800 68 300 97 400 82 100 71 800
Främmande kapital 1 350 1 930 7 430 1 750 21 400 10 400


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/