LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
            Resultaträkning 2012-2013
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 200 350 950
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 138 224 244 195
Försäljningsintäkter 10 900 16 400 22 000 16 200
        Stöd 3 830 6 160 7 240 5 580
Omsättning 14 800 22 600 29 200 21 700
Bruttointäkter 24 200 32 700 43 500 33 100
        Rörliga kostnader -15 900 -22 700 -20 300 -19 000
        Företagarfamiljens löneanspråk -21 100 -19 200 -21 000 -20 600
        Fastna kostander -2 370 -3 050 -2 020 -2 390
Driftsbidrag -15 200 -12 300 80 -9 030
        Avskrivningar -3 100 -4 060 -5 340 -4 120
Rörelseresultat -18 300 -16 400 -5 260 -13 100
        Nettofinansieringskostnader -60 -350 -260 -200
Nettoresultat -18 400 -16 700 -5 520 -13 300
        Räntekrav på eget kapital -2 510 -3 530 -4 080 -3 300
Företagarvinst -20 900 -20 300 -9 600 -16 600

8943104

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/