LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
            Resultaträkning 2012-2013
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 550 950
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 138 229 195
Försäljningsintäkter 10 900 18 300 16 200
        Stöd 3 830 7 050 5 580
Omsättning 14 800 25 300 21 700
Bruttointäkter 24 200 37 600 33 100
        Rörliga kostnader -15 900 -21 800 -19 000
        Företagarfamiljens löneanspråk -21 100 -18 500 -20 600
        Fastna kostander -2 370 -2 370 -2 390
Driftsbidrag -15 200 -5 160 -9 030
        Avskrivningar -3 100 -4 800 -4 120
Rörelseresultat -18 300 -9962.038793 -13 100
        Nettofinansieringskostnader -60 -250 -200
Nettoresultat -18 400 -10 200 -13 300
        Räntekrav på eget kapital -2 510 -3 740 -3 300
Företagarvinst -20 900 -13 900 -16 600

8943101

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/