LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.3.2024
            Resultaträkning 2012-2013
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 180 240 190 220 950
Gårdar 11<n<20 20<n<30 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 137 143 153 362 242 195
Försäljningsintäkter 10 000 12 500 10 400 24 200 22 000 16 200
        Stöd 3 920 3 940 4 400 9 450 8 710 5 580
Omsättning 13 900 16 400 14 800 33 700 30 700 21 700
Bruttointäkter 27 700 23 700 23 000 47 600 45 400 33 100
        Rörliga kostnader -16 900 -14 600 -18 200 -38 100 -21 000 -19 000
        Företagarfamiljens löneanspråk -23 800 -19 500 -20 200 -19 800 -20 500 -20 600
        Fastna kostander -1 930 -2 730 -2 550 -5 500 -2 030 -2 390
Driftsbidrag -14 900 -13 200 -18 000 -15 900 1 810 -9 030
        Avskrivningar -3 740 -2 680 -4 320 -5 570 -5 170 -4 120
Rörelseresultat -18 700 -15 900 -22 300 -21 400 -3 350 -13 100
        Nettofinansieringskostnader -10 -70 -190 -20 -360 -200
Nettoresultat -18 700 -15 900 -22 500 -21 400 -3 710 -13 300
        Räntekrav på eget kapital -2 800 -2 410 -3 090 -6 030 -3 830 -3 300
Företagarvinst -21 500 -18 300 -25 600 -27 500 -7 550 -16 600

8943107

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/