LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2012-2013
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 200 350 950
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 138 224 244 195
Företagarvinst -20 900 -20 300 -9 600 -16 600
 + Företagarfamiljens löneanspråk 21 200 19 200 21 000 20 700
        +Räntekravet 2 510 3 530 4 070 3 300
Företagarinkomst 2 730 2 440 15 500 7 340
Lönsamhetskoefficient 0,12 0,11 0,62 0,31
Företagarinkomst 2 730 2 440 15 500 7 340
        - Räntekrav -2 510 -3 530 -4 080 -3 300
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 210 -1 080 11 400 4 040
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 460 1 320 1 440 1 420
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,1 -0,8 7,9 2,8
Eget kapital 52 000 71 000 82 900 67 400
        Total kapital 54 500 80 000 92 800 74 000
Soliditetsgrad 95,4 88,7 89,3 91,0
Avkastning på total kapital -18 300 -16 400 -5 260 -13 100
        Kapital under räkenskapsåret 53 000 80 500 92 000 73 200
Avkastnings % på kapital -34,7 -20,4 -5,7 -18,0

8943122

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/