LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 7.12.2022
                    Nyckeltal                              2012_2013
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 550 950
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 138 229 195
Företagarvinst -20 900 -13 900 -16 600
        + Företagarfamiljens löneanspråk 21 200 18 600 20 700
        +Räntekravet 2 510 3 730 3 300
Företagarinkomst 2 730 8 370 7 340
Lönsamhetskoefficient 0,12 0,38 0,31
Företagarinkomst 2 730 8 370 7 340
        - Räntekrav -2 510 -3 740 -3 300
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 210 4 630 4 040
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 460 1 280 1 420
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,1 3,6 2,8
Eget kapital 52 000 76 000 67 400
        Total kapital 54 500 85 800 74 000
Soliditetsgrad 95,4 88,5 91,0
Avkastning på total kapital -18 300 -9962.038793 -13 100
        Kapital under räkenskapsåret 53 000 84 900 73 200
Avkastnings-% på kapital -34,7 -11,7 -18,0


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/