LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2012-2013
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 180 240 190 220 950
Gårdar 11<n<20 20<n<30 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 137 143 153 362 242 195
Företagarvinst -21 500 -18 300 -25 600 -27 500 -7 550 -16 600
 + Företagarfamiljens löneanspråk 23 900 19 500 20 200 19 800 20 500 20 700
        +Räntekravet 2 790 2 410 3 090 6 030 3 830 3 300
Företagarinkomst 5 120 3 540 -2 380 -1 670 16 800 7 340
Lönsamhetskoefficient 0,19 0,16 -0,10 -0,06 0,69 0,31
Företagarinkomst 5 120 3 540 -2 380 -1 670 16 800 7 340
        - Räntekrav -2 800 -2 410 -3 090 -6 030 -3 830 -3 300
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 2 320 1 130 -5 470 -7 700 13 000 4 040
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 640 1 340 1 390 1 360 1 410 1 420
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 1,4 0,8 -3,9 -5,6 9,2 2,8
Eget kapital 57 000 49 600 62 100 125 800 78 300 67 400
        Total kapital 58 100 52 500 68 900 126 800 91 600 74 000
Soliditetsgrad 98,0 94,6 90,2 99,3 85,5 91,0
Avkastning på total kapital -18 700 -15 900 -22 300 -21 400 -3 350 -13 100
        Kapital under räkenskapsåret 57 000 51 400 69 000 121 700 90 800 73 200
Avkastnings % på kapital -32,9 -30,9 -32,5 -17,6 -3,7 -18,0

8943125

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/