LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2012-2013
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 200 110 300 170 180 950
Gårdar 20<n<30 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Renar 418 202 157 112 88 195
Företagarvinst -4 970 -18 400 -20 500 -18 800 -19 900 -16 600
 + Företagarfamiljens löneanspråk 24 800 19 400 22 600 17 200 17 100 20 700
        +Räntekravet 6 770 3 130 2 720 2 120 1 640 3 300
Företagarinkomst 26 600 4 100 4 800 430 -1 210 7 340
Lönsamhetskoefficient 0,84 0,18 0,19 0,02 -0,06 0,31
Företagarinkomst 26 600 4 100 4 800 430 -1 210 7 340
        - Räntekrav -6 780 -3 140 -2 730 -2 130 -1 640 -3 300
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 19 800 960 2 070 -1 690 -2 850 4 040
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 710 1 330 1 550 1 180 1 170 1 420
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 11,6 0,7 1,3 -1,4 -2,4 2,8
Eget kapital 137 800 66 400 54 500 43 600 34 300 67 400
        Total kapital 145 200 82 400 60 100 50 400 35 800 74 000
Soliditetsgrad 94,9 80,5 90,6 86,5 95,7 91,0
Avkastning på total kapital 1 970 -14 900 -17 500 -16 500 -18 100 -13 100
        Kapital under räkenskapsåret 144 000 77 600 61 100 49 600 34 700 73 200
Avkastnings % på kapital 1,4 -19,3 -28,7 -33,5 -52,5 -18,0

8943128

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/