LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
      Balansräkning 2012-2013
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 400 200 350 950
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 138 224 244 195
AKTIVA 54 500 80 000 92 800 74 000
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 40 470 0 120
          Byggnader 4 850 3 670 4 090 4 320
          Maskiner 11 900 16 800 22 500 16 800
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 35 100 56 100 64 100 50 300
    Fordringar 2 590 2 890 2 140 2 490
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 54 500 80 000 92 800 74 000
  Eget kapital 52 000 71 000 82 900 67 400
Främmande kapital 2 500 9 050 9949.9373286 6 630

8943113

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/