LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
      Balansräkning 2012-2013
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 400 550 950
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 138 229 195
AKTIVA 54 500 85 800 74 000
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 40 80 120
          Byggnader 4 850 3 540 4 320
          Maskiner 11 900 20 300 16 800
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 35 100 59 300 50 300
    Fordringar 2 590 2 540 2 490
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 54 500 85 800 74 000
  Eget kapital 52 000 76 000 67 400
Främmande kapital 2 500 9 820 6 630

8943110

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/