LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
      Balansräkning 2012-2013
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 180 240 190 220 950
Gårdar 11<n<20 20<n<30 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 137 143 153 362 242 195
AKTIVA 58 100 52 500 68 900 126 800 91 600 74 000
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 30 260 0 0 120
          Byggnader 6 690 3 900 13 900 4 530 3 940 4 320
          Maskiner 14 000 10 500 13 500 23 300 21 800 16 800
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 34 600 35 800 38 600 94 400 63 900 50 300
    Fordringar 2 790 2 240 2 700 4 500 2 050 2 490
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 58 100 52 500 68 900 126 800 91 600 74 000
  Eget kapital 57 000 49 600 62 100 125 800 78 300 67 400
Främmande kapital 1 180 2 820 6 770 940 13 300 6 630

8943116

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/