LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
____Resultaträkning 2011_2012
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 410 200 350 960
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 136 209 199 174
Försäljningsintäkter 11 600 13 900 20 900 15 400
        Stöd 3 760 6 150 5 550 4 900
Omsättning 15 300 20 000 26 400 20 300
Bruttointäkter 24 600 27 600 34 800 28 900
        Rörliga kostnader -14 700 -19 300 -16 300 -16 200
        Företagarfamiljens löneanspråk -20 900 -16 100 -16 500 -18 300
        Fastna kostander -1 830 -2 340 -1 940 -1 970
Driftsbidrag -12 800 -10 100 -20 -7 650
        Avskrivningar -2 620 -4 090 -5 120 -3 830
Rörelseresultat -15 400 -14 200 -5 150 -11 400
        Nettofinansieringskostnader -60 -310 -290 -200
Nettoresultat -15 500 -14 500 -5 440 -11 600
        Räntekrav på eget kapital -2 340 -3 230 -3 410 -2 910
Företagarvinst -17 800 -17 800 -8 840 -14 500

8389479

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/