LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
____Resultaträkning 2011_2012
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 190 240 180 220 960
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 137 138 175 255 209 174
Försäljningsintäkter 12 400 11 900 12 700 17 800 22 700 15 400
        Stöd 3 710 3 700 5 530 7 350 5 910 4 900
Omsättning 16 100 15 600 18 200 25 200 28 600 20 300
Bruttointäkter 28 200 23 000 27 300 34 200 37 100 28 900
        Rörliga kostnader -16 500 -13 400 -18 000 -19 600 -19 100 -16 200
        Företagarfamiljens löneanspråk -22 700 -20 200 -17 700 -15 900 -17 400 -18 300
        Fastna kostander -1 840 -2 090 -2 030 -2 580 -1 730 -1 970
Driftsbidrag -12 900 -12 800 -10 500 -3 950 -1 230 -7 650
        Avskrivningar -3 740 -2 040 -3 220 -4 880 -4 590 -3 830
Rörelseresultat -16 600 -14 800 -13 700 -8 830 -5 820 -11 400
        Nettofinansieringskostnader -40 -100 -380 -110 -290 -200
Nettoresultat -16 600 -14 900 -14 100 -8 940 -6 110 -11 600
        Räntekrav på eget kapital -2 650 -2 210 -2 540 -4 390 -3 150 -2 910
Företagarvinst -19 300 -17 100 -16 600 -13 300 -9 250 -14 500

8389482

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/