LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
                    Nyckeltal                              2011_2012
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 410 200 350 960
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 136 209 199 174
Företagarvinst -17 800 -17 800 -8 840 -14 500
        + Företagarfamiljens löneanspråk 20 900 16 100 16 500 18 300
        +Räntekravet 2 330 3 220 3 400 2 900
Företagarinkomst 5 380 1 530 11 100 6 660
Lönsamhetskoefficient 0,23 0,08 0,56 0,31
Företagarinkomst 5 380 1 530 11 100 6 660
        - Räntekrav -2 340 -3 230 -3 410 -2 910
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 3 040 -1 700 7 700 3 750
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 480 1 140 1 170 1 300
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,0 -1,5 6,6 2,9
Eget kapital 47 700 65 400 69 200 59 200
        Total kapital 49 800 72 700 77 200 64 400
Soliditetsgrad 95,7 90,0 89,7 91,8
Avkastning på total kapital -15 400 -14 200 -5 150 -11 400
        Kapital under räkenskapsåret 48 600 72 800 76 100 63 500
Avkastnings-% på kapital -31,9 -19,6 -6,7 -18,0

8389497

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/