LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
                    Nyckeltal                              2011_2012
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 410 540 960
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 136 208 174
Företagarvinst -17 800 -12 200 -14 500
        + Företagarfamiljens löneanspråk 20 900 16 500 18 300
        +Räntekravet 2 330 3 390 2 900
Företagarinkomst 5 380 7 630 6 660
Lönsamhetskoefficient 0,23 0,38 0,31
Företagarinkomst 5 380 7 630 6 660
        - Räntekrav -2 340 -3 400 -2 910
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 3 040 4 240 3 750
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 480 1 160 1 300
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,0 3,6 2,9
Eget kapital 47 700 68 900 59 200
        Total kapital 49 800 76 500 64 400
Soliditetsgrad 95,7 90,0 91,8
Avkastning på total kapital -15 400 -8 510 -11 400
        Kapital under räkenskapsåret 48 600 76 000 63 500
Avkastnings-% på kapital -31,9 -11,2 -18,0

8389494

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/