LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
                    Nyckeltal                              2011_2012
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 190 240 180 220 960
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 137 138 175 255 209 174
Företagarvinst -19 300 -17 100 -16 600 -13 300 -9 250 -14 500
        + Företagarfamiljens löneanspråk 22 800 20 300 17 800 16 000 17 400 18 300
        +Räntekravet 2 650 2 210 2 540 4 390 3 140 2 900
Företagarinkomst 6 100 5 330 3 610 7 020 11 300 6 660
Lönsamhetskoefficient 0,24 0,24 0,18 0,34 0,55 0,31
Företagarinkomst 6 100 5 330 3 610 7 020 11 300 6 660
        - Räntekrav -2 650 -2 210 -2 540 -4 390 -3 150 -2 910
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 3 440 3 120 1 070 2 620 8 190 3 750
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 610 1 430 1 260 1 130 1 230 1 300
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,1 2,2 0,9 2,3 6,6 2,9
Eget kapital 55 400 44 500 53 900 85 300 64 700 59 200
        Total kapital 56 000 47 800 63 200 86 400 77 600 64 400
Soliditetsgrad 98,8 93,1 85,4 98,7 83,4 91,8
Avkastning på total kapital -16 600 -14 800 -13 700 -8 830 -5 820 -11 400
        Kapital under räkenskapsåret 53 800 46 700 61 200 89 200 75 800 63 500
Avkastnings-% på kapital -30,9 -31,8 -22,5 -9,9 -7,5 -18,0

8389500

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/