LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
                    Nyckeltal                              2011_2012
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 180 110 170 250 250 960
Gårdar 20<n<30 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Renar 377 201 156 111 91 174
Företagarvinst -990 -16 800 -16 400 -19 100 -17 500 -14 500
        + Företagarfamiljens löneanspråk 24 200 20 300 18 100 16 500 15 300 18 300
        +Räntekravet 6 040 3 460 2 450 1 800 1 830 2 900
Företagarinkomst 29 200 6 920 4 120 -880 -390 6 660
Lönsamhetskoefficient 0,97 0,29 0,20 -0,05 -0,02 0,31
Företagarinkomst 29 200 6 920 4 120 -880 -390 6 660
        - Räntekrav -6 040 -3 460 -2 450 -1 810 -1 840 -2 910
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 23 200 3 460 1 670 -2 690 -2 230 3 750
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 710 1 430 1 280 1 160 1 080 1 300
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 13,5 2,4 1,3 -2,3 -2,0 2,9
Eget kapital 122 700 74 000 51 400 35 900 35 800 59 200
        Total kapital 129 900 78 100 57 500 44 300 36 600 64 400
Soliditetsgrad 94,5 94,7 89,3 81,0 98,0 91,8
Avkastning på total kapital 5 270 -13 100 -13 600 -17 200 -15 600 -11 400
        Kapital under räkenskapsåret 126 800 73 700 56 100 44 800 37 600 63 500
Avkastnings-% på kapital 4,2 -17,9 -24,3 -38,2 -41,5 -18,0

8389503

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/