LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
____Balansräkning 2011_2012
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 410 200 350 960
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 136 209 199 174
AKTIVA 49 800 72 700 77 200 64 400
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 80 290 0 90
          Byggnader 4 760 3 290 4 550 4 380
          Maskiner 9 760 17 200 21 300 15 500
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 33 300 48 700 48 800 42 100
    Fordringar 1 930 3 210 2 550 2 420
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 49 800 72 700 77 200 64 400
  Eget kapital 47 700 65 400 69 200 59 200
Främmande kapital 2 110 7 250 7 940 5 280

8389488

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/