LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
____Balansräkning 2011_2012
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 410 540 960
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 136 208 174
AKTIVA 49 800 76 500 64 400
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 80 160 90
          Byggnader 4 760 4 140 4 380
          Maskiner 9 760 19 400 15 500
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 33 300 50 000 42 100
    Fordringar 1 930 2 820 2 420
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 49 800 76 500 64 400
  Eget kapital 47 700 68 900 59 200
Främmande kapital 2 110 7 630 5 280

8389485

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/