LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
      Balansräkning 2011-2012
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 190 240 180 220 960
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 137 138 175 255 209 174
AKTIVA 56 000 47 800 63 200 86 400 77 600 64 400
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 30 970 0 0 90
          Byggnader 6 520 4 240 3 240 5 240 4 650 4 380
          Maskiner 14 100 7 360 13 200 19 900 18 800 15 500
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 32 800 34 700 43 100 58 500 51 600 42 100
    Fordringar 2 640 1 460 2 600 2 780 2 590 2 420
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 56 000 47 800 63 200 86 400 77 600 64 400
  Eget kapital 55 400 44 500 53 900 85 300 64 700 59 200
Främmande kapital 680 3 320 9 240 1 130 12 900 5 280

8389491

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/