SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2010-2011
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 410 210 360 980
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 136 223 213 183
Företagarvinst -18 700 -14 700 -6 110 -13 200
 + Företagarfamiljens löneanspråk 20 900 17 600 16 200 18 400
        +Räntekravet 2 370 3 300 3 390 2 940
Företagarinkomst 4 460 6 180 13 500 8 150
Lönsamhetskoefficient 0,19 0,30 0,69 0,38
Företagarinkomst 4 460 6 180 13 500 8 150
        - Räntekrav -2 370 -3 310 -3 390 -2 950
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 2 090 2 880 10 100 5 200
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 490 1 260 1 150 1 310
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 1,4 2,3 8,7 4,0
Eget kapital 47 700 66 200 71 200 60 300
        Total kapital 49 700 75 100 81 200 66 700
Soliditetsgrad 96,0 88,1 87,7 90,4
Avkastning på total kapital -16 200 -11 100 -2 420 -10 000
        Kapital under räkenskapsåret 49 900 76 100 79 600 66 400
Avkastnings % på kapital -32,7 -14,6 -3,0 -15,1

8082365

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/