SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
                    Nyckeltal                              2010_2011
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 410 570 980
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 136 221 183
Företagarvinst -18 700 -9 550 -13 200
        + Företagarfamiljens löneanspråk 20 900 17 100 18 400
        +Räntekravet 2 370 3 410 2 940
Företagarinkomst 4 460 10 900 8 150
Lönsamhetskoefficient 0,19 0,53 0,38
Företagarinkomst 4 460 10 900 8 150
        - Räntekrav -2 370 -3 410 -2 950
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 2 090 7 520 5 200
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 490 1 220 1 310
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 1,4 6,2 4,0
Eget kapital 47 700 70 400 60 300
        Total kapital 49 700 80 000 66 700
Soliditetsgrad 96,0 88,0 90,4
Avkastning på total kapital -16 200 -5 820 -10 000
        Kapital under räkenskapsåret 49 900 79 400 66 400
Avkastnings-% på kapital -32,7 -7,3 -15,1


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/