SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.3.2023
____Balansräkning 2010_2011
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 190 250 190 230 980
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 137 137 184 294 224 183
AKTIVA 50 900 48 900 63 500 101 700 80 200 66 700
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 30 720 0 0 80
          Byggnader 6 600 5 760 3 910 4 780 4 590 4 970
          Maskiner 9 930 8 510 12 800 22 600 18 800 15 100
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 32 800 32 800 44 200 70 900 55 300 44 400
    Fordringar 1 520 1 760 1 830 3 490 1 490 2 110
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 50 900 48 900 63 500 101 700 80 200 66 700
  Eget kapital 49 900 46 900 51 900 100 300 64 900 60 300
Främmande kapital 970 1 910 11 700 1 380 15 300 6 380


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/