SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
            Resultaträkning 2009-2010
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 420 200 360 970
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 131 201 208 174
Försäljningsintäkter 9 490 12 300 17 600 13 100
        Stöd 3 820 5 420 5 340 4 710
Omsättning 13 300 17 800 23 000 17 800
Bruttointäkter 18 900 25 500 31 500 24 900
        Rörliga kostnader -11 600 -12 900 -14 100 -12 800
        Företagarfamiljens löneanspråk -19 200 -18 300 -21 200 -19 700
        Fastna kostander -1 630 -2 290 -1 750 -1 810
Driftsbidrag -13 600 -8 010 -5 740 -9 580
        Avskrivningar -2 420 -3 430 -4 750 -3 480
Rörelseresultat -16 000 -11 400 -10 400 -13 000
        Nettofinansieringskostnader -130 -500 -550 -360
Nettoresultat -16 100 -11 900 -11 000 -13 400
        Räntekrav på eget kapital -2 230 -2 730 -3 200 -2 690
Företagarvinst -18 300 -14 600 -14 200 -16 100

7052061

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/