SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
            Resultaträkning 2009-2010
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 420 560 970
Gårdar 40<n<50 30<n<40 70<n<80
Renar 131 207 174
Försäljningsintäkter 9 490 15 800 13 100
        Stöd 3 820 5 500 4 710
Omsättning 13 300 21 300 17 800
Bruttointäkter 18 900 30 000 24 900
        Rörliga kostnader -11 600 -14 600 -12 800
        Företagarfamiljens löneanspråk -19 200 -19 400 -19 700
        Fastna kostander -1 630 -2 030 -1 810
Driftsbidrag -13 600 -6 150 -9 580
        Avskrivningar -2 420 -4 310 -3 480
Rörelseresultat -16 000 -10 400 -13 000
        Nettofinansieringskostnader -130 -490 -360
Nettoresultat -16 100 -10 900 -13 400
        Räntekrav på eget kapital -2 230 -3 130 -2 690
Företagarvinst -18 300 -14 000 -16 100

7052058

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/