SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
            Resultaträkning 2009-2010
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 190 250 180 230 970
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 132 137 162 308 216 174
Försäljningsintäkter 10 000 9 910 10 000 20 100 18 400 13 100
        Stöd 4 430 3 250 4 270 8 250 5 810 4 710
Omsättning 14 500 13 200 14 200 28 300 24 300 17 800
Bruttointäkter 20 400 19 700 21 500 35 900 33 800 24 900
        Rörliga kostnader -12 500 -10 800 -13 100 -19 600 -14 300 -12 800
        Företagarfamiljens löneanspråk -20 300 -19 600 -19 000 -20 600 -19 400 -19 700
        Fastna kostander -1 760 -1 800 -1 810 -1 640 -1 840 -1 810
Driftsbidrag -14 200 -12 500 -12 400 -5 970 -1 770 -9 580
        Avskrivningar -3 370 -2 430 -2 460 -5 320 -4 880 -3 480
Rörelseresultat -17 500 -15 000 -14 900 -11 200 -6 650 -13 000
        Nettofinansieringskostnader -40 -180 -360 -130 -580 -360
Nettoresultat -17 600 -15 200 -15 300 -11 400 -7 230 -13 400
        Räntekrav på eget kapital -2 550 -2 360 -2 020 -5 390 -3 240 -2 690
Företagarvinst -20 100 -17 500 -17 300 -16 800 -10 400 -16 100

7052064

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/