SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2009-2010
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 420 200 360 970
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 131 201 208 174
Företagarvinst -18 300 -14 600 -14 200 -16 100
 + Företagarfamiljens löneanspråk 19 300 18 300 21 300 19 800
        +Räntekravet 2 220 2 730 3 200 2 680
Företagarinkomst 3 090 6 370 10 200 6 380
Lönsamhetskoefficient 0,14 0,30 0,42 0,28
Företagarinkomst 3 090 6 370 10 200 6 380
        - Räntekrav -2 230 -2 730 -3 200 -2 690
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 860 3 640 7 030 3 690
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 420 1 350 1 570 1 460
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,6 2,7 4,5 2,5
Eget kapital 44 600 55 800 66 500 54 900
        Total kapital 47 300 69 300 78 500 63 300
Soliditetsgrad 94,2 80,5 84,7 86,8
Avkastning på total kapital -16 000 -11 400 -10 400 -13 000
        Kapital under räkenskapsåret 47 800 69 000 76 100 62 500
Avkastnings % på kapital -33,6 -16,6 -13,8 -20,9

7052079

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/