SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2009-2010
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 420 560 970
Gårdar 40<n<50 30<n<40 70<n<80
Renar 131 207 174
Företagarvinst -18 300 -14 000 -16 100
 + Företagarfamiljens löneanspråk 19 300 19 500 19 800
        +Räntekravet 2 220 3 120 2 680
Företagarinkomst 3 090 8 540 6 380
Lönsamhetskoefficient 0,14 0,38 0,28
Företagarinkomst 3 090 8 540 6 380
        - Räntekrav -2 230 -3 130 -2 690
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 860 5 410 3 690
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 420 1 440 1 460
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,6 3,8 2,5
Eget kapital 44 600 63 500 54 900
        Total kapital 47 300 76 000 63 300
Soliditetsgrad 94,2 83,6 86,8
Avkastning på total kapital -16 000 -10 400 -13 000
        Kapital under räkenskapsåret 47 800 75 000 62 500
Avkastnings % på kapital -33,6 -14,0 -20,9

7052076

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/