SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2009-2010
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 190 250 180 230 970
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 132 137 162 308 216 174
Företagarvinst -20 100 -17 500 -17 300 -16 800 -10 400 -16 100
 + Företagarfamiljens löneanspråk 20 300 19 700 19 000 20 600 19 500 19 800
        +Räntekravet 2 540 2 360 2 010 5 390 3 240 2 680
Företagarinkomst 2 680 4 480 3 700 9 200 12 200 6 380
Lönsamhetskoefficient 0,12 0,20 0,18 0,35 0,54 0,28
Företagarinkomst 2 680 4 480 3 700 9 200 12 200 6 380
        - Räntekrav -2 550 -2 360 -2 020 -5 390 -3 240 -2 690
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 130 2 120 1 680 3 810 8 990 3 690
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 500 1 450 1 400 1 520 1 440 1 460
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 0,1 1,5 1,2 2,5 6,2 2,5
Eget kapital 50 900 46 900 41 400 103 200 69 100 54 900
        Total kapital 51 900 50 100 53 400 105 000 81 800 63 300
Soliditetsgrad 98,2 93,7 77,5 98,2 84,4 86,8
Avkastning på total kapital -17 500 -15 000 -14 900 -11 200 -6 650 -13 000
        Kapital under räkenskapsåret 52 300 50 800 53 400 109 700 78 000 62 500
Avkastnings % på kapital -33,6 -29,6 -28,0 -10,3 -8,5 -20,9

7052082

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/