SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
                    Nyckeltal                  2009-2010
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 180 90 260 160 290 970
Gårdar 20<n<30 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Renar 382 203 158 111 89 174
Företagarvinst -9 120 -15 700 -19 300 -19 800 -15 400 -16 100
 + Företagarfamiljens löneanspråk 25 500 20 100 22 100 18 000 15 200 19 800
        +Räntekravet 5 450 3 270 2 360 2 000 1 500 2 680
Företagarinkomst 21 800 7 580 5 120 120 1 300 6 380
Lönsamhetskoefficient 0,71 0,32 0,21 0,01 0,08 0,28
Företagarinkomst 21 800 7 580 5 120 120 1 300 6 380
        - Räntekrav -5 450 -3 280 -2 360 -2 000 -1 500 -2 690
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 16 300 4 300 2 760 -1 870 -200 3 690
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 880 1 480 1 630 1 330 1 120 1 460
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 8,7 2,9 1,7 -1,4 -0,2 2,5
Eget kapital 112 500 65 500 48 400 38 500 31 800 54 900
        Total kapital 127 100 71 200 58 500 49 700 33 900 63 300
Soliditetsgrad 88,5 91,9 82,7 77,4 93,6 86,8
Avkastning på total kapital -3 040 -12 200 -16 500 -17 400 -13 700 -13 000
        Kapital under räkenskapsåret 124 200 71 600 58 000 50 500 33 100 62 500
Avkastnings % på kapital -2,4 -17,1 -28,6 -34,6 -41,6 -20,9

7052085

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/