SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
      Balansräkning 2009-2010
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 420 200 360 970
Gårdar 40<n<50 11<n<20 11<n<20 70<n<80
Renar 131 201 208 174
AKTIVA 47 300 69 300 78 500 63 300
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 70 340 0 100
          Byggnader 5 470 3 390 4 330 4 620
          Maskiner 8 550 14 100 19 500 13 700
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 30 700 46 800 50 500 41 300
    Fordringar 2 560 4 620 4 100 3 550
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 47 300 69 300 78 500 63 300
  Eget kapital 44 600 55 800 66 500 54 900
Främmande kapital 2 730 13 500 12 000 8 380

7052070

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/