SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 12.4.2024
      Balansräkning 2009-2010
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 120 190 250 180 230 970
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 132 137 162 308 216 174
AKTIVA 51 900 50 100 53 400 105 000 81 800 63 300
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 30 400 0 0 100
          Byggnader 7 780 5 540 2 660 5 950 3 820 4 620
          Maskiner 11 900 8 580 9 890 21 500 20 500 13 700
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 30 600 32 500 37 200 70 100 53 500 41 300
    Fordringar 1 650 3 330 3 220 7 390 3 990 3 550
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 51 900 50 100 53 400 105 000 81 800 63 300
  Eget kapital 50 900 46 900 41 400 103 200 69 100 54 900
Främmande kapital 940 3 150 12 000 1 840 12 700 8 380

7052073

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/