SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.12.2022
____Resultaträkning 2008_2009
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 410 200 360 980
Gårdar 40<n<50 11<n<20 20<n<30 70<n<80
Renar 133 212 198 174
Försäljningsintäkter 10 100 13 400 14 600 12 500
        Stöd 3 210 5 470 5 400 4 490
Omsättning 13 400 18 900 20 000 17 000
Bruttointäkter 21 200 30 000 29 300 26 000
        Rörliga kostnader -13 000 -16 100 -13 700 -13 900
        Företagarfamiljens löneanspråk -17 300 -18 500 -16 700 -17 300
        Fastna kostander -1 290 -2 270 -1 570 -1 600
Driftsbidrag -10 400 -7 030 -2 770 -6 890
        Avskrivningar -3 010 -3 360 -4 140 -3 500
Rörelseresultat -13 400 -10 300 -6 910 -10 300
        Nettofinansieringskostnader -190 -530 -440 -350
Nettoresultat -13 600 -10 900 -7 350 -10 700
        Räntekrav på eget kapital -2 190 -2 890 -2 730 -2 530
Företagarvinst -15 800 -13 800 -10 000 -13 200


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/