SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.12.2022
____Balansräkning 2008_2009
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 410 560 980
Gårdar 40<n<50 30<n<40 70<n<80
Renar 133 205 174
AKTIVA 51 000 72 200 62 800
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 190 40 100
          Byggnader 6 560 4 790 5 450
          Maskiner 10 700 15 600 13 500
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 31 300 46 900 40 000
    Fordringar 2 120 4 860 3 710
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 51 000 72 200 62 800
  Eget kapital 46 900 60 500 54 500
Främmande kapital 4 030 11 800 8 240


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/