SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 2.12.2023
____Resultaträkning 2007_2008
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 430 200 350 980
Gårdar 40<n<50 11<n<20 20<n<30 70<n<80
Renar 131 221 196 172
Försäljningsintäkter 7 630 14 000 10 800 10 100
        Stöd 3 130 5 260 5 090 4 270
Omsättning 10 800 19 200 15 900 14 300
Bruttointäkter 16 700 27 800 25 000 22 000
        Rörliga kostnader -11 000 -14 300 -12 600 -12 200
        Företagarfamiljens löneanspråk -17 300 -14 800 -15 500 -16 200
        Fastna kostander -1 320 -1 950 -1 710 -1 590
Driftsbidrag -12 900 -3 320 -4 970 -8 140
        Avskrivningar -2 750 -3 250 -3 450 -3 100
Rörelseresultat -15 700 -6 560 -8 420 -11 200
        Nettofinansieringskostnader -170 -690 -480 -390
Nettoresultat -15 900 -7 260 -8 900 -11 600
        Räntekrav på eget kapital -1 870 -2 390 -2 320 -2 140
Företagarvinst -17 700 -9 640 -11 200 -13 700

7051999

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/