SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
____Resultaträkning 2007_2008
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 430 550 980
Gårdar 40<n<50 30<n<40 70<n<80
Renar 131 205 172
Försäljningsintäkter 7 630 12 200 10 100
        Stöd 3 130 5 160 4 270
Omsättning 10 800 17 300 14 300
Bruttointäkter 16 700 26 200 22 000
        Rörliga kostnader -11 000 -13 300 -12 200
        Företagarfamiljens löneanspråk -17 300 -14 900 -16 200
        Fastna kostander -1 320 -1 800 -1 590
Driftsbidrag -12 900 -3 990 -8 140
        Avskrivningar -2 750 -3 390 -3 100
Rörelseresultat -15 700 -7 380 -11 200
        Nettofinansieringskostnader -170 -530 -390
Nettoresultat -15 900 -7 910 -11 600
        Räntekrav på eget kapital -1 870 -2 310 -2 140
Företagarvinst -17 700 -10 200 -13 700


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/