SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
____Resultaträkning 2007_2008
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 200 250 170 230 980
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 131 135 147 337 196 172
Försäljningsintäkter 8 170 7 970 10 700 18 400 10 700 10 100
        Stöd 3 120 3 230 3 870 7 850 4 890 4 270
Omsättning 11 300 11 200 14 600 26 300 15 600 14 300
Bruttointäkter 17 100 17 600 21 500 34 800 24 600 22 000
        Rörliga kostnader -10 800 -10 700 -13 000 -16 400 -12 700 -12 200
        Företagarfamiljens löneanspråk -19 500 -16 100 -13 700 -16 100 -14 300 -16 200
        Fastna kostander -1 460 -1 280 -1 560 -1 480 -1 710 -1 590
Driftsbidrag -14 700 -10 600 -6 800 750 -4 240 -8 140
        Avskrivningar -2 830 -2 970 -2 610 -5 080 -3 350 -3 100
Rörelseresultat -17 500 -13 600 -9 410 -4 330 -7 590 -11 200
        Nettofinansieringskostnader -70 -260 -520 -70 -480 -390
Nettoresultat -17 600 -13 800 -9 930 -4 390 -8 060 -11 600
        Räntekrav på eget kapital -1 990 -1 910 -1 550 -4 550 -2 220 -2 140
Företagarvinst -19 600 -15 700 -11 400 -8 940 -10 200 -13 700

7052002

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/