SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 24.4.2024
                    Nyckeltal                  2007-2008
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 430 200 350 980
Gårdar 40<n<50 11<n<20 20<n<30 70<n<80
Renar 131 221 196 172
Företagarvinst -17 700 -9 640 -11 200 -13 700
 + Företagarfamiljens löneanspråk 17 400 14 800 15 600 16 200
        +Räntekravet 1 860 2 380 2 310 2 130
Företagarinkomst 1 460 7 580 6 670 4 580
Lönsamhetskoefficient 0,08 0,44 0,37 0,25
Företagarinkomst 1 460 7 580 6 670 4 580
        - Räntekrav -1 870 -2 390 -2 320 -2 140
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -410 5 190 4 350 2 440
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 370 1 170 1 230 1 280
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,3 4,4 3,5 1,9
Eget kapital 39 300 54 700 48 900 45 900
        Total kapital 43 500 66 100 59 400 53 800
Soliditetsgrad 90,5 82,8 82,3 85,3
Avkastning på total kapital -15 700 -6 560 -8 420 -11 200
        Kapital under räkenskapsåret 42 200 61 500 56 300 51 200
Avkastnings % på kapital -37,1 -10,7 -14,6 -21,8

7052017

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/