SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 22.2.2024
                    Nyckeltal                  2007-2008
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 430 550 980
Gårdar 40<n<50 30<n<40 70<n<80
Renar 131 205 172
Företagarvinst -17 700 -10 200 -13 700
 + Företagarfamiljens löneanspråk 17 400 15 000 16 200
        +Räntekravet 1 860 2 310 2 130
Företagarinkomst 1 460 7 040 4 580
Lönsamhetskoefficient 0,08 0,41 0,25
Företagarinkomst 1 460 7 040 4 580
        - Räntekrav -1 870 -2 310 -2 140
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -410 4 720 2 440
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 370 1 180 1 280
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,3 4,0 1,9
Eget kapital 39 300 50 300 45 900
        Total kapital 43 500 62 100 53 800
Soliditetsgrad 90,5 80,9 85,3
Avkastning på total kapital -15 700 -7 380 -11 200
        Kapital under räkenskapsåret 42 200 58 400 51 200
Avkastnings % på kapital -37,1 -12,3 -21,8

7052014

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/