SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                              2007_2008
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 200 250 170 230 980
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 131 135 147 337 196 172
Företagarvinst -19 600 -15 700 -11 400 -8 940 -10 200 -13 700
        + Företagarfamiljens löneanspråk 19 500 16 200 13 700 16 100 14 400 16 200
        +Räntekravet 1 990 1 910 1 540 4 540 2 210 2 130
Företagarinkomst 1 890 2 270 3 800 11 700 6 290 4 580
Lönsamhetskoefficient 0,09 0,13 0,25 0,57 0,38 0,25
Företagarinkomst 1 890 2 270 3 800 11 700 6 290 4 580
        - Räntekrav -1 990 -1 910 -1 550 -4 550 -2 220 -2 140
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) -90 360 2 260 7 190 4 070 2 440
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 550 1 280 1 080 1 280 1 130 1 280
= Arbetsförtjänst (eur per timme) -0,1 0,3 2,1 5,6 3,6 1,9
Eget kapital 40 800 41 900 32 800 100 600 47 900 45 900
        Total kapital 43 300 46 500 45 000 101 500 58 900 53 800
Soliditetsgrad 94,4 90,2 72,9 99,1 81,4 85,3
Avkastning på total kapital -17 500 -13 600 -9 410 -4 330 -7 590 -11 200
        Kapital under räkenskapsåret 43 000 43 600 44 600 93 100 54 700 51 200
Avkastnings-% på kapital -40,9 -31,2 -20,7 -4,6 -13,5 -21,8

7052020

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/