SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Nyckeltal enligt storleksklass
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
                    Nyckeltal                              2007_2008
Mycket stor Stor Ganska stor Medel stor Ganska liten Medeltal
Gårdar representerade 170 110 220 190 290 980
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 70<n<80
Renar 386 202 146 115 91 172
Företagarvinst -13 000 -19 100 -12 100 -13 600 -13 400 -13 700
        + Företagarfamiljens löneanspråk 22 500 19 000 14 900 13 900 14 000 16 200
        +Räntekravet 4 360 2 700 1 770 1 660 1 170 2 130
Företagarinkomst 13 700 2 560 4 530 1 850 1 720 4 580
Lönsamhetskoefficient 0,51 0,12 0,27 0,12 0,11 0,25
Företagarinkomst 13 700 2 560 4 530 1 850 1 720 4 580
        - Räntekrav -4 360 -2 700 -1 770 -1 660 -1 180 -2 140
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 9 370 -130 2 760 190 540 2 440
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 780 1 500 1 180 1 090 1 110 1 280
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 5,3 -0,1 2,3 0,2 0,5 1,9
Eget kapital 95 200 58 200 36 800 32 900 27 200 45 900
        Total kapital 110 300 65 000 45 600 41 500 30 100 53 800
Soliditetsgrad 86,3 89,6 80,7 79,3 90,4 85,3
Avkastning på total kapital -7 970 -15 900 -9 880 -11 600 -12 100 -11 200
        Kapital under räkenskapsåret 103 600 61 400 44 400 41 100 27 700 51 200
Avkastnings-% på kapital -7,7 -25,9 -21,8 -27,6 -43,9 -21,8

7052023

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/