SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, sameområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 2.3.2024
      Balansräkning 2007-2008
Övrigt område Övrigt norra område Sameområde Medeltal
Gårdar representerade 430 200 350 980
Gårdar 40<n<50 11<n<20 20<n<30 70<n<80
Renar 131 221 196 172
AKTIVA 43 500 66 100 59 400 53 800
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0
          Jordområden 150 190 0 100
          Byggnader 6 670 4 350 5 260 5 690
          Maskiner 9 530 13 200 13 300 11 700
          Täckdiken 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 24 600 42 900 39 000 33 500
    Fordringar 2 530 5 330 1 860 2 860
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0
PASSIVA 43 500 66 100 59 400 53 800
  Eget kapital 39 300 54 700 48 900 45 900
Främmande kapital 4 140 11 300 10 500 7 910

7052008

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/