SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2021  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
____Balansräkning 2007_2008
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 430 550 980
Gårdar 40<n<50 30<n<40 70<n<80
Renar 131 205 172
AKTIVA 43 500 62 100 53 800
    Immateriella tillgångar 0 0 0
          Jordområden 150 40 100
          Byggnader 6 670 4 840 5 690
          Maskiner 9 530 13 400 11 700
          Täckdiken 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0
    Omsättningstillgångar 24 600 40 400 33 500
    Fordringar 2 530 3 350 2 860
    Bankdeposit och kassa 0 0 0
PASSIVA 43 500 62 100 53 800
  Eget kapital 39 300 50 300 45 900
Främmande kapital 4 140 11 800 7 910


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/