SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning

Ekonomidoktorn finns på den förnyade Ekonomidoktor webbplatsen (publicerats 22.4.2024)
Till den nya Ekonomidoktorn (taloustohtori.luke.fi/sv/)

 2002-2022  Info  Egna val  2021  2020  2018  2019  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Balans, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 21.5.2024
      Balansräkning 2007-2008
Kuusamo-Pudasjärvi-Kajanaland Raudanjoki-Västra-Itäkemijoki Sodankylä-Keminkylä-Salla
Enontekis-Pallastunturi-Kittilä Utsjoki-Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 200 250 170 230 980
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 131 135 147 337 196 172
AKTIVA 43 300 46 500 45 000 101 500 58 900 53 800
    Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0
          Jordområden 0 100 620 0 0 100
          Byggnader 7 940 5 930 3 610 7 650 4 380 5 690
          Maskiner 9 320 10 800 10 500 19 700 13 300 11 700
          Täckdiken 0 0 0 0 0 0
          Växtbestånd 0 0 0 0 0 0
          Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Långfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
    Omsättningstillgångar 24 500 25 900 27 800 63 200 39 400 33 500
    Fordringar 1 530 3 680 2 360 11 000 1 780 2 860
    Bankdeposit och kassa 0 0 0 0 0 0
PASSIVA 43 300 46 500 45 000 101 500 58 900 53 800
  Eget kapital 40 800 41 900 32 800 100 600 47 900 45 900
Främmande kapital 2 420 4 570 12 200 930 10 900 7 910

7052011

Servicen produceras av: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/