SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
 2002-2020  Egna val  Info  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Resultat, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.12.2022
____Resultaträkning 2006_2007
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 140 200 250 180 240 1 000
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 125 140 143 321 193 165
Försäljningsintäkter 7 660 9 280 10 900 17 600 12 700 11 000
        Stöd 2 830 3 040 3 870 7 730 4 640 3 940
Omsättning 10 500 12 300 14 700 25 300 17 400 15 000
Bruttointäkter 16 200 19 800 21 700 31 200 25 000 21 800
        Rörliga kostnader -11 300 -10 400 -12 800 -22 200 -11 500 -12 100
        Företagarfamiljens löneanspråk -20 300 -15 200 -15 100 -14 700 -13 800 -15 300
        Fastna kostander -1 370 -1 180 -1 720 -2 310 -1 600 -1 580
Driftsbidrag -16 800 -7 050 -8 000 -8 130 -2 020 -7 190
        Avskrivningar -3 150 -2 440 -2 680 -6 580 -2 560 -2 950
Rörelseresultat -19 900 -9 490 -10 600 -14 700 -4 580 -10 100
        Nettofinansieringskostnader -180 -270 -330 -250 -380 -280
Nettoresultat -20 100 -9 760 -11 000 -14 900 -4 960 -10 400
        Räntekrav på eget kapital -1 840 -1 660 -1 320 -4 200 -1 870 -1 850
Företagarvinst -21 900 -11 400 -12 300 -19 100 -6 830 -12 200


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/